0

„Opowiadano o abba Gelazym, że miał książkę pergaminową, wartą osiemnaście solidów: zawierała ona cały Stary i Nowy Testament, a leżała w kościele, żeby każdy brat mógł ją czytać, ilekroć zechce”