0

Chrystus objawia swoją miłość do końca (Flp 2,6-11)