0

Początki klasztoru tynieckiego tkwią „w czasach, gdzie baśń i legenda bratają się z historią”