0

Duch Paraklet darzy nas synowską bliskością z Ojcem i Synem // Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, rok C (Dz 2,1–11; Rz 8,8–17; J 14,15–16.23b–26)