0

Właściwy środek między skrajnościami… Św. Benedykt z Nursji i jego „Reguła”