0

Mamy zatem założyć szkołę służby Pańskiej. Ufamy przy tym, że zakładając ją nie ustanowimy nic surowego ani nazbyt trudnego… Komentarz do „Reguły” św. Benedykta (Prolog 39-50 i rozdział 73)