0

Długosz napisał o św. Benedykcie, że ten „chwalebny wyznawca, będąc wspaniałym (dusz)pasterzem, braciom swego zakonu nie zlecił duszpasterstwa, lecz właśnie życie anachoretyczne w pustelni”