0

„Reguła” św. Benedykta. Rozpoznajemy w jej prologu ślad duchowego sposobu myślenia, który nawiązuje do hellenistycznych wzorów