1

Podkreślam z mocą, że osobiście nikogo nie potępiam, ani nikim nie gardzę…