0

Święty Benedykt kieruje się głęboką, pedagogiczną mądrością chrześcijańską, wiedząc, że to ostatnie nie zależy już od ludzkiego kierownictwa, od kształcenia rozumu i woli, lecz jest dziełem Bożego Ducha…