0

Opat powinien zawsze pamiętać, kim jest, jak go nazywają i wiedzieć, że komu dają więcej, od tego więcej będą wymagać… Komentarz do „Reguły” św. Benedykta (Rozdział 2)