0

Columba Stewart OSB: „Pierwsi chrześcijanie traktowali bardzo poważnie biblijne wezwanie „módlcie się zawsze”…