3

Drogi, które nie są drogami Chrystusa, są drogami szatana…