1

Konrad Małys OSB: „Bez świadomej łączności z misterium Eucharystii przepowiadane słowo pozostaje bez mocy i światła…”