0

Święte mistrzynie życia wewnętrznego. Pouczenia duchowe Matek Pustyni (Amma Synkletyka)