0

Kościół apostolski głosi pokój Boży i nim obdarza // 14 Niedziela zwykła, rok C (Iz 66,10–14c;Ga 6,14–18; Łk 10,1–12.17–20)