0

Czytamy „Regułę” św. Benedykta. Rozdziały: 9, 10, 11. Komentarz ojca Szymona Hiżyckiego