0

Czytamy „Regułę” św. Benedykta. Rozdziały: 12, 13, 14. Komentarz ojca Szymona Hiżyckiego