0

Piotr Rostworowski OSB / EC: „Na samym początku Prologu życie mnisze jest przedstawione jako żołnierska służba Chrystusowi…”