1

Pamiętam, jak babcia mówiła: „Już bym sobie umarła, tylko kłopot wam sprawiam”