0

Zawierzmy Bożym obietnicom jako czujni słudzy // 19 Niedziela zwykła, rok C (Mdr 18,6–9; Hbr 11,1–2.8–19; Łk 12,32–48)