2

Leciwy mnich tyniecki o filozofii (61. Tydzień Filozoficzny na KUL)