0

Lectio divina. Środek zaradczy na problemy homiletyczne i pedagogiczne