2

Przed 80. urodzinami… O s. Małgorzacie Borkowskiej słów kilka