4

Prosta metoda Johna Maina OSB czyni człowieka tak wolnym, że życie Trójcy Świętej może się w nim ujawnić i zrealizować