0

Czytamy Księgę Powtórzonego Prawa // Fragment: Pwt 4,9-40 // Włodzimierz Zatorski OSB