0

Co się wydarza podczas Mszy Świętej? Znak krzyża świętego i pozdrowienie apostolskie