7

Czy „Opcja Benedykta” jest rozwiązaniem uniwersalnym?