0

Abba Jan, uczeń abba Pawła: „A jak mam sobie poradzić z hieną, abba?”