6

Wiele mówimy i piszemy o „lectio divina”. Co rozumiemy pod tym wyrażeniem?