0

Reguła św. Benedykta dla świeckich. Lectio divina: Rz 12-13