0

Abba Ischyrion: „Ich pokolenie nic w ogóle nie osiągnie, ale przyjdzie na nich próba: i ci, którzy w owych czasach wyjdą z próby zwycięsko, zostaną uznani za większych i od nas, i od naszych ojców”