0

Jak w tyglu hutniczym wytapiała się wówczas przyszłość… Paweł Sczaniecki OSB „Służba Boża w dawnej Polsce. Studia o Mszy Świętej” / fragment /