0

Czytamy List do Galatów // Fragment: Ga 1 // Włodzimierz Zatorski OSB