0

Czytamy List do Galatów // Fragment: Ga 2 // Włodzimierz Zatorski OSB