0

Kim był bł. Paweł Giustiniani (1476–1528) reformator i twórca eremityzmu kamedulskiego?