Mapa strony

1 odpowiedzi

  1. Halina pisze:

    Myślę, że powinniśmy nie tylko wiedzieć o co prosimy, ale przede wszystkim dlaczego o to prosimy.Czy aby nie szukamy wielkich rzeczy dla siebie. Jr.45,5. Nawet jakaś wielka sprawa o którą prosimy jest zawsze drugorzędna. Ważne byśmy szukali Boga, a nie jedynie tego, co może nam dać. Gdy Jezus pyta, co chcemy, żeby dla nas zrobił w sprawie przytłaczającego nas problemu, chce zwrócić uwagę, że On nie działa sposobami zgodnymi ze zdrowym rozsądkiem, lecz jedynie sposobami nadprzyrodzonymi. Jeżeli jest to niemożliwość, to właśnie o to powinniśmy prosić. Zapominamy, że Jezus jest Wszechmogący. Gdy widzimy Jezusa, ta niemożliwa rzecz, którą Jezus dokonuje w naszym życiu staje się równie naturalna jak oddychanie. Rozmyślna płytkość serca powoduje agonię życia duchowego. Życie duchowe jest życiem dziecka, gdyż ” w wierze nie w widzeniu pielgrzymujemy”.Naturą życia duchowego jest to, iż jesteśmy pewni w swej niepewności.”Patrzcie jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy . Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał.(..) Jeszcze się nie objawiło jacy będziemy”-1 J.31-,2